Μελέτη της Χάρτας

Τίτλος έργου (title): Μελέτη της Χάρτας

Ετικέτες (tags): Ιστότοπος, Ιστοσελίδα

Σχολείο (school): Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού

Τάξη (class): A Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Γλέζου Κατερίνα

Ομάδα μαθητών (students)
Δούση Ιλεάνα Καμπίρης Γεώργιος Κασιώνης Άγγελος-Ταξιάρχης Καψανάκης Γεώργιος Ευθύμιος Κολλίντζα Ειρήνη Κρασάρης Λεωνίδας

Περιγραφή (description)
Ανάπτυξη μαθητικού ιστοτόπου με τίτλο "Η Χάρτα του Ρήγα - Μελέτη της Χάρτας του Ρήγα ανά θεματική κατηγορία" Τμήμα Α2 - Α΄ Τάξη - Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δρ Κατερίνα Γλέζου Στο πλαίσιο του μαθήματος: Εφαρμογές Πληροφορικής Σχολικό έτος 2020 - 2021

Είδος έργου (category)
Μαθητικές ιστοσελίδες

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Google Sites

Άλλες πληροφορίες (info)
Απαιτείται φυλλομετρητής.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)
https://sites.google.com/view/melethxartas/

Ιστοσελίδα (webpage)
https://sites.google.com/view/melethxartas/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια


Κεντρική ιστοσελίδα