Ρομπότ EDISON

Τίτλος έργου (title): Ρομπότ EDISON

Ετικέτες (tags): Προγραμματισμός ρομπότ, ρομπότ Edison, eTwinning,  "Robotics – a step to the future", TwinSpace

Σχολείο (school): Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού

Τάξη (class): A Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Γλέζου Κατερίνα

Ομάδα μαθητών (students)

Γλυνός-Χατζηκρανιώτης Ιάσων
Γλυνού-Χατζηκρανιώτη Νίκη Μαρία
Κηρύκος Νικόλαος 
Κουλουρίδης Γεώργιος
Κουφογέωργα Μελίνα
Λιόντος Κωνσταντίνος
Χριστοδουλόπουλος Νικόλαος


Περιγραφή (description)
Οι μαθητές εμπλέκονται σε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες, παίζουν, προγραμματίζουν, δημιουργούν ψηφιακές εφαρμογές και μαθαίνουν με τα ρομπότ Edison. Αξιοποιούν το διαδικτυακό προγραμματιστικό περιβάλλον Open Roberta https://lab.open-roberta.org/ για δημιουργία προγραμμάτων. Αναπτύσσουν το padlet με τίτλο "Παίζω, προγραμματίζω και μαθαίνω με τα ρομπότ EDISON" https://el.padlet.com/glezouk/edison. Παράλληλα συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning "Robotics – a step to the future" αξιοποιώντας την πλατφόρμα TwinSpace  (https://twinspace.etwinning.net/122324/home).
Α΄ Τάξη - Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Δρ Κατερίνα Γλέζου
Στο πλαίσιο του μαθήματος: Εισαγωγή στη Ρομποτική
Σχολικό έτος 2020 - 2021


Είδος έργου (category)
Παρουσίαση παραδόσεων, συνηθειών και καλλιτεχνικής δημιουργίας μέσω μαθητικών ιστοσελίδων (websites, blogs,wikis, social media)

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Padlet, Open Roberta, EdScratch, Scratch, TwinSpace

Άλλες πληροφορίες (info)
Απαιτείται φυλλομετρητής. Padlet, Open Roberta, EdScratch, Scratch, TwinSpace

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)
https://el.padlet.com/glezouk/edison

Ιστοσελίδα (webpage)
https://el.padlet.com/glezouk/edison

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια


Κεντρική ιστοσελίδα