ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ POWER

Τίτλος έργου (title): ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ POWER

Ετικέτες (tags): Εκπαιδευτικό Παιχνίδι,Power point, Διατροφή

Σχολείο (school): Ελληνογερμανικη Αγωγή,Δημοτικό

Τάξη (class): Δ Δημοτικού

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Ράλλης Σπύρος
Στιβακτάκη Μαρία


Ομάδα μαθητών (students)
Κιρλιμπάς Νικόλας
Χαρακτινιώτη Ιουλία
Ανδρέου Ιωάννης
Μιχαλοπούλου Αλεξάνδρα
Γωργακόπουλος Ορφέας
Κατσουρίδης Νικόλας
Μουρίκης Γιάννης
Κεφαλίδης Μιχάλης
Μήτσος Ραφαήλ Γιώργος


Περιγραφή (description)
Με αφορμή το διαθεματικό της Δ δημοτικού τα παιδιά ,αφού βρήκαν πληροφορίες σχετικά με την σωστή διατροφή των παιδιών δημιούργησαν ένα παιχνίδι γνώσεων με ερωτήσεις σχετικά με την διατροφή. Το παιχνίδι έγινε με την βοήθεια του POWER POINT και τις δυνατότητες που έχουμε να επιλέγουμε κίνηση και διαφορετικές αλληλεπιδράσεις κάθε φορά που επιλέγουμε άλλο πλαίσιο κειμένου.

Είδος έργου (category)
Διαδραστικό Power Point,Εκπαιδευτικό Παιχνίδι

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Power Point

Άλλες πληροφορίες (info)
Με αφορμή το διαθεματικό μας

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)
https://www.ea.gr/ea/myfiles/File/digifest21/d/

Ιστοσελίδα (webpage)
https://www.ea.gr/ea/myfiles/File/digifest21/d/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια


Κεντρική ιστοσελίδα