Μουσική Τεχνολογία

Τίτλος έργου (title): Μουσική Τεχνολογία

Ετικέτες (tags): Μουσικοθεραπεια ,μουσική,

Σχολείο (school): 4ο ΓΕΛ ΧΑΛΑΝΔΡΊΟΥ

Τάξη (class): Β Λυκείου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Φυτρος Κώστας

Ομάδα μαθητών (students)
Β1,2,3

Περιγραφή (description)
Μουσική Τεχνολογία Β Λυκείου 4ο ΓΕΛ Χαλανδρίου Μουσική λοιπόν είναι η τέχνη της συναρμολόγησης των ήχων, έτσι που να προκαλείται στον άνθρωπο που τους ακούει το ευχάριστο συναίσθημα. Η συναρμολόγηση των ήχων γίνεται σύμφωνα με ορισμένους νόμους της φυσικής της ψυχολογίας και της αισθητικής. Τα βασικά δομικά στοιχεία της μουσικής είναι τρία: o ρυθμός, η αρμονία και η μελωδία. Η εισαγωγή των νέων μουσικών τεχνολογιών έχει δημιουργήσει μια νέα προοπτική για την εκπαίδευση. Τα καινούργια μέσα παρέχουν ευκαιρίες για δημιουργικότητα και νέους τρόπους έκφρασης, προωθούν την αποτελεσματικότητα όσον αφορά στους μαθησιακούς στόχους και αυξάνουν τη συμμετοχή. Η μουσική τεχνολογία κερδίζει ολοένα και περισσότερο έδαφος στο χώρο της εκπαίδευσης σε άλλες χώρες. Η εισαγωγή της στην εκπαίδευση προσδίδει μια νέα δυναμική στο μάθημα της μουσικής και της πληροφορικής αλλά ταυτόχρονα σηματοδοτεί αλλαγές στη διδακτική πράξη του αναλυτικού προγράμματος για όλες τις ηλικίες. Με χρήση προγραμμάτων music maker, open source και άλλων προγραμμάτων του εμπορίου μαθαίνουμε και βιώνουμε τους όρους music Therapy, η ενεργός ή βιωματική μουσικοθεραπεία, τον όρο music medicineη μουσικοθεραπεία ως ακρόαση μουσικής και την έννοια του art Therapy η ενεργός μουσικοθεραπεία. Υπάρχει σχέση ανάμεσα στη μουσική σαν έκφραση και στις αισθήσεις και συναισθήματα) του ανθρώπου. Η μουσική είναι καμωμένη από ήχους μέσα στη χρονική διάρκεια. Η αργή ή γρήγορη διαδοχή των μερών του μέτρου μέσα στη διάρκεια αποτελεί τον ρυθμό της μουσικής ή το tempo της. Αν το tempo είναι moderato δηλαδή μέτριο, συγκρατημένο που δεν είναι ούτε αργό ούτε γρήγορο αντιστοιχεί με 70 περίπου χτύπους του μετρονόμου στο λεπτό, αυτό δεν προέρχεται από αυθαίρετη εκλογή, αλλά από το γεγονός ότι αυτό ακριβώς το tempo αντιπροσωπεύει τον μέσο όρο του ρυθμού της καρδιάς μας (σπλαγχνικός ρυθμός). Αυτό είναι ένα παράδειγμα αντιστοιχίας της μουσικής με τον κόσμο των αισθήσεων μας. Μουσική Τεχνολογία στο σχολικό εργαστήριο – Φάσεις Υλοποίησης • Ιστορική διαδρομή της Μουσικής μέχρι σήμερα. Παρακολούθηση συνεντεύξεων μουσικών που έχουν χρήσει της μουσικής Τεχνολογίας. Παρακολούθηση βίντεο μουσικών κομματιών. • Παρακολούθηση εργασιών χρήσης Μουσικοθεραπείας και ειδικά στο Νοσοκομείο Ωνασείου μέσω βίντεο και συνεντεύξεων του Ιατρού Δρίτσα. • Μουσικές δοκιμές σε υπολογιστές εργαστηρίου προγραμμάτων μουσικής δημιουργίας . Εργασίες μουσικών κομματιών από μαθητές. Χρήση του προγράμματος music maker και Fl studio. Κατανόηση του Loop (επαναληπτικότητα) • Τελικές εργασίες όλων των μαθητών ομαδικές με θέμα : Μουσική Τεχνολογία και προγράμματα open source. Συζήτηση για τα νέα επαγγέλματα όπως Μουσικοθεραπευτής, Μουσικός Τεχνολόγος, Virtual music Studio designer.

Είδος έργου (category)
Δημιουργία και επεξεργασία μουσικής με ψηφιακά μέσα

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
Music maker, FL studio

Άλλες πληροφορίες (info)
Απαραίτητη η κάρτα ήχου και 4Gb μνήμη

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)
Δεν υπάρχει

Ιστοσελίδα (webpage)
https://www.youtube.com/watch?v=8iTLQoF7zMw&t=142s

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια


Κεντρική ιστοσελίδα