Διερευνώ–Δημιουργώ!

Τίτλος έργου (title): Διερευνώ–Δημιουργώ!

Ετικέτες (tags): προγραμματισμός, διαθεματικότητα, τεχνολογικά υποστηριζόμενη μάθηση, deep learning, game design, SID2022, Εργαστήρια Δεξιοτήτων, STEAM, CodeWeek, Scratch, βίντεο

Σχολείο (school): Βαρβάκειο Πρότυπο Γυμνάσιο

Τάξη (class): Γ Γυμνασίου

Υπεύθυνοι καθηγητές (teachers)
Κοντοπίδη Ευαγγελία (ΠΕ86)
Κουσιάδης Δημήτριος (ΠΕ83)
Λαλιώτου Ευσταθία (ΠΕ02)
Λυμπέρης Ιωάννης (ΠΕ79)
Ξυπολιά Σοφία (ΠΕ06)
Οικονομίδου Βασιλική (ΠΕ06)
Τριαντοπούλου Θεοδώρα (ΠΕ02)


Ομάδα μαθητών (students)
Μαθητές και μαθήτριες των Β' και Γ' τάξεων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου.

Περιγραφή (description)
Ο ιστότοπος παρουσιάζει τα αποτελέσματα των ομαδοσυνεργατικών, διαθεματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες υλοποίησαν οι μαθητές και οι μαθήτριες των Β' και Γ' τάξεων του Βαρβακείου Προτύπου Γυμνασίου, στο μάθημα της Πληροφορικής και της Αγγλικής Γλώσσας, της Νεοελληνικής Γλώσσας, των Αρχαίων από Μετάφραση, των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων και της Μουσικής.

Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι μαθητές (α) συμμετείχαν στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία "EU Code Week - Coding for Peace", (β) ασκήθηκαν σε προγραμματιστικές έννοιες, υλοποιώντας διεθνή εκπαιδευτικά σενάρια "NCCE: Subroutines and Sequencing", (γ) σχεδίασαν και υλοποίησαν ψηφιακά παιχνίδια, διαδραστικές ιστορίες και quizzes στο προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch, (δ) αξιοποίησαν την ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη Europeana, (αποθετήριο ψηφιακού υλικού για την πολιτιστική κληρονομιά της Ευρώπης) και σύγχρονα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης (deep learning), για να προβάλλουν τα αρχαία θέατρα της Αττικής και να εκφράσουν τον προβληματισμό τους για τις συνέπειες του πολέμου.

Η υλοποίηση των διαθεματικών αυτών δραστηριοτήτων προώθησε την ενεργητική μάθηση σε θέματα STEAM, καλλιέργησε την υπολογιστική σκέψη, την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη των μαθητών και ενίσχυσε τις δεξιότητες της επικοινωνίας, συνεργασίας και επίλυσης προβλήματος.


Είδος έργου (category)
Μαθητικές ιστοσελίδες

Λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε (software)
schoolpress.sch.gr, Scratch, google forms, google docs, λογισμικό επεξεργασίας βίντεο, myheritage.gr/livestories.

Άλλες πληροφορίες (info)
Φυλλομετρητής, σύνδεση στο Διαδίκτυο.

Κώδικας ενσωμάτωσης έργου (code)
https://schoolpress.sch.gr/lookupvar/

Ιστοσελίδα (webpage)
https://schoolpress.sch.gr/lookupvar/

Χαρακτηριστική εικόνα (image)

Όλο το περιεχόμενο του ιστοτόπου διατίθεται ελεύθερα υπό άδεια


Κεντρική ιστοσελίδα